Achievements       Toppers of Class XII
Year (2018-2019)

SCIENCE


BHANU JAIN
97.6%

RIYA MITTAL
95.4%

PRASHUK JAIN
95%

SUYESHA CHAUDHARY
93.4%

DEVANSH SAINI
92.4%

PRITYUSHA PRIYADARSHI
91.6%

COMMERCE


SABHYA JAIN
97.6%

AAYUSH MANUJA
96.4%

ABDUL QUDDUS
95.8%

TANISHKA SINGH
94%

SUKHJOT SINGH
94%

SANKET THAREJA
92.4%

SHREYA SINGHAL
92.2%

NAVYA JAIN
91.4%

HUMANITIES


VEERANGNA CHAUHAN
97.4%

EKTA GOYAL
96.4%

HARSHITA SHARMA
96.2%

MRINALINI CHAUDHARY
92%

ADHIREET VERMA
91.2%

HARSHUL SINGH
90.4%
Year (2017-2018)
Year (2016-2017)
Year (2015-2016)