Achievements       Toppers of Class XII
Year (2020-2021)

SCIENCE


TASHI SHARMA
95.6%

ANANY SHREE SAINI
95.2%

ANSHUL MAHESHWARI
93.8%

NIYATI BHATEJA
93%

KARNIK CHAUHAN
92.4%

NIKHIL TOMAR
91.2%

TEJASWI RAWAL
91.2%

JAHANVI PANWAR
91%

PRAGYA GARG
90.6%

COMMERCE


VASUNDHRA MITTAL
98.4%

MANYA ARORA
96.4%

AADRIKA TAYAL
96%

VEERPARAM CHAUHAN
94.8%

DEVANGI SAINI
94.6%

ABHISHEK TYAGI
94.4%

AASTHA JAIN
92%

HARSH CHAWLA
91.2%

HUMANITIES


ARYAN GOYAL
94%
Year (2019-2020)
Year (2018-2019)
Year (2017-2018)
Year (2016-2017)
Year (2015-2016)